Denna fråga inkom till vår support under veckan. Kunden exporterade från annat program ett antal kundnummer som levererades till Excel i formatet ”Nr: XXXXXX”. Problemet var det långa siffervärdet (över 15 tecken) som Excel inte klarade av att behandla. En ”sök och ersätt” kan ju enkelt plocka bort texten och mellanslaget ”Nr: ” men levererar då

Read more…

Du kan alltid zooma (förstora/förminska) i Office-paketet genom att hålla ner Ctrl-knappen och rulla på mushjulet. Praktiskt när du vill då en överblick på ett Word eller Excel-dokument. Kom dock ihåg att kommandot även fungerar i Outlook och där finns inte det praktiska och tydliga zoom-listen som finns i resten av Office-programmet. Därför kan du

Read more…