Ifall du varit en av de som hängt med inte bara i övergången från 2003 till 2007 utan även nästa steg, till 2010, kanske du undrar vad skillnaderna är i Powerpoint. Det finns faktiskt några små men väldigt uppskattade förbättringar. Dels så har du fått ett helt nytt batteri av nya övergångar (mellan sidorna), något

Read more…

En av mina favoritfunktioner i Excel är helt klart villkorsstyrd formatering. Jag gillade funktioner redan i tidigare versioner (97-2003) men fr.om 2007 utökades möjligheterna. Funktionen blev dessutom lättare att använda. I 2007/2010 hittar du knappen direkt under ”Start”-fliken. I 97-2003 under menyn ”Format”. Med två klick per markerad kolumn har jag här tydliggjort höga/låga värden

Read more…

Har du råkat ha på CapsLock när du börjar skriva? I de nyare versionerna av Word börjar problemet försvinna eftersom Word försöker känna av oavsiktlig använding av ”stora bokstäver-knappen”. Men den är inte helt vattensäker och vad gör du då? Många suddar bort och skriver om men det bästa är att markera texten och i

Read more…

– När du börjat skriva ett nytt mail finns signaturknappen i fliken ”Meddelande”– Beroende på vilken upplösning du har på skärmen kan knappen vara olika stor men den ser alltid ut som ett papper med en penna på– Klicka på Signatur-knappen. Där väljer du vilken signatur (/mall) du vill skriva med i mailet. – Ifall

Read more…

För att undvika att Excel förkortar ner långa värden så använd importeringsguiden (Fliken (2007) eller Menyn (2003 och tidigare) DATA). Ange kolumndataformatet som ”text”. Textvärden kan vara längre och då får ni med samtliga siffror, men nackdelen är att man får de övriga begränsningar som finns vid text-formatet, t.ex att talet inte längre går att

Read more…

1. Kopiera texten som du vill ha enkel tillgång till, t.ex från ett tidigare mail. Det behöver inte vara exakt, du får möjlighet att redigera den senare2. Stäng eventuellt mailet som du kopierat från, så att du kommer tillbaka till Outlook-programfönstret3. Välj Verktyg > Alternativ4. På fliken E-postformat finns det en bit ner en knapp

Read more…

Fr.om Word 2007 har man gjort om standardavståndet mellan stycken. Du ändrar tillbaka till tidigare standard så här:– Gå in på avancerade stycke-inställningar genom att klicka på pilen som pekar snett utåt ungefär mitt på ”Start”-fliken. – Ändra avståndet efter till 0 pt (står förmodligen på 10 pt) – Klicka på knappen ”Standard”. Du ändrar

Read more…