I måndags skrev jag om att anpassa flikar i 2010 och idag kommer som utlovat tipset om hur du gör motsvarande anpassning i Office 2003. Hur du ändrar i redan befintliga menyer: 1. Välj Verktyg > Anpassa 2. Gå till mittersta fliken ”Kommandon” 3. Här ser du nu vilka kommandon som ligger under vilka flikar.

Read more…