Hänvisa till moment på skärmen, sk Skärmklipp/Dump.  Låt säga att du skriver en text där du behöver hänvisa till något på skärmen, en ikon, en meny eller övrig slags skärmbild. Ytterst användbart om du skriver instruktioner till någon men kan även vara bra även vid kortare förklaringar eller när man ber någon om hjälp t.ex

Read more…

Detta tips är ett väldigt specifikt tips men jag stöter ändå på det till och från ute hos våra deltagare. Problemet är att man i en Excelfil plötsligt uppmärksammar att många funktioner har blivit inaktiverade, de är grå och inte klickbara, t.ex Infoga Diagram eller Tabell (för att ge ett fåtal exempel). Detta trots att

Read more…

Detta tips gäller flik-området och är alltså enbart tillämpningsbart på Office 2007 och nyare. Nästan alla funktioner finns någonstans i flik-området. Att hitta dem är den stora utmaningen när man lämnar klassiska Office (2003 och äldre). Men det finns faktiskt funktioner som inte går att finna i någon flik och som manuellt måste läggas till

Read more…