Vissa tjänster har fortfarande krav på mycket pappersarbete kopplat till epost. Det här tipset hjälper dig att skapa ett s.k script för Outlook så att bifogade filer (men inte mailet) skrivs ut automatiskt. Koppla sedan skriptet mot en regel så skrivs bifogade filer i mail som uppfyller ett visst kriterium (t.ex en viss avsändare) automatiskt

Read more…

Detta tips gäller en ny standard fr.om Office 2007 och är alltså inte tillämpningsbart på tidigare versioner. Denna fråga får vi ofta. Du startar Word, börjar skriva som vanligt och märker att du får gigantiska avstånd mellan stycken. Detta är nya standardinställning fr.om Word 2007 och tanken är att man inte längre ska trycka Enter+Enter

Read more…

Regelhanteraren använder du för att skapa s.k ”Regler”. Med regler menas att någonting sker med automatisk i samband med att mailet anländer. Detta är en praktisk funktion för att skapa struktur i sin inkorg. Tänk dig att istället för att du kommer till din dator på morgonen och har 30 olästa mail så kan du

Read more…