Detta är en funktion dels användbar när du importerar en stor bild till en fil men även om den har beskurits. I mitt exempel nedan utgår jag från Word, men kom ihåg att samma funktion finns på samma ställe även i Outlook, Powerpoint och Excel. 1. Infoga bilden på vanligt vis. Här har jag infogat

Read more…

Ifall du varit en av de som hängt med inte bara i övergången från 2003 till 2007 utan även nästa steg, till 2010, kanske du undrar vad skillnaderna är i Powerpoint. Det finns faktiskt några små men väldigt uppskattade förbättringar. Dels så har du fått ett helt nytt batteri av nya övergångar (mellan sidorna), något

Read more…