Our Blog / Här publicerar vi tips och trix relaterade till Office-paketet.

Detta är en funktion dels användbar när du importerar en stor bild till en fil men även om den har beskurits. I mitt exempel nedan utgår jag från Word, men kom ihåg att samma funktion finns på samma ställe även i Outlook, Powerpoint och Excel.

1. Infoga bilden på vanligt vis. Här har jag infogat en bild med lite ”pennskräp”.  140205a
2. Jag vill bara använda en del av bilden så jag beskär bilden.
140205b
 140205c
3. Nu är jag färdig och ska spara mitt dokument. Hade jag bara nöjt mig med en vanlig ”Spara” så hade jag sparat filen med bilden sparad i fullstor storlek och även med all information, d.v.s. så som bilden såg ut från början. Detta innebär såklart dels att filen blir onödigt stor, men ponera att det du beskurit bort är något som du inte vill att någon annan ska kunna se, då kan det också vara bra att vara säker på att det bortskurna området verkligen är borta.
Därför vill jag använda mig av funktionen ”Komprimera”. Funktionen ligger ganska långt till vänster på fliken Bildverktyg.

 140205d
4. I den övre delen av fönstret väljer du om funktionen ska automatiskt gälla för samtliga bilder i dokumentet. Du väljer också här om du vill ta bort de beskurna delarna. Avslutningsviskan du välja att komprimera bilden. Vill du inte komprimera utan t.ex bara ta bort beskurna områden väljer du ”Använd dokumentupplösning”.
140205e

5. Gör dina val och klicka på ”OK”. KLART!

 

Funktionen finns på samma ställe som jag beskriver nedan i Office 2007-2013. I äldre versioner finns funktionen på verktygsfältet som aktiveras när du klickar på bilden.

So, what do you think ?