Referensprojekt Excel

 • +Sammanställning av flertalet timrapporter

  Kunden mottog varje vecka timrapporter från sina konsulter. Dessa sammanställdes sedan per anställd, kostnadsställe osv. Resultatet blev mycket ”klipp och klistra” för kunden, som la ner ca 5 timmar i veckan på arbetet. KP Konsult skapade istället ett makro som skötte hela sammanställning automatiskt. Det enda kunden gjorde var att spara ner alla timrapporter, klicka på ”Start”-knappen och ”tjoff” så var sammanställningsrapporten klar.
  lteam

 • +Fil för rullande scheman

  Kunden behövde en fil som förenklade deras arbete med att skapa scheman på ett enkelt sätt. Man ville enkelt kunna sätta ett veckoschema och därifrån sedan producera rullande scheman på 2, 3, 4 eller 6 veckor, angivna med korrekt datum för de olika anställda. Schemat behövde även ta hänsyn till olika kostnader, bidrag samt kvarstående tid. När schemat lagts genererade vår schemafil automatiskt en utskriftsvänlig version för de berörda anställda.
  aca

 • +Jämförelse av tusentalsvärden och sökning av saknade poster


  För kund skapade vi en mycket avancerad mall för att jämföra olika sorters listor mot varandra för att finna unika (saknade) värden. Användaren angav vilka listor som skulle jämföras mot varandra (i PDF, TXT eller XLS-format) och mallen genererade en lista på unika (saknade) värden. Mallen används för att jämföra officiella listor med referensnummer mot interna listor med samma referensnummer. Problemet var att listorna kom inte alltid i samma format. De officiella listorna varierade i layout men även i rent format beroende på avsändande kommun och likväl var de interna värdena inte alltid enhetliga. Men med hjälp av vår mall kan man nu inom loppet av någon minut jämföra tusentals referensnummer, ett arbete som tidigare tagit timtal.
  siren

Några projekt som varit kostnadsfria för kunden!

I samband med kurs går vi alltid igenom era egna filer. När vi får träffa er och se era filer kan vi ibland direkt visa lösningar som kan spara många timmars arbete:


 • +Kunden sparar 20 min per dag

  Varje dag sammanställde kunden sina utstående fakturor. För att kunna göra det måste listan först sållas från de betalda fakturorna (debiterade och krediterade). Vi visade
  funktionen för att filtrera fram unika värden och kunden sparade in ca 20 min / dag.

 • +Ytterligare 40 min insparade per dag

  Samma kund behövde sedan sammanställa de utstående fakturorna per förfallodag i en blandad lista med fakturor. Vi visade hur hen kan använda funktionen SUMMA.OM. Kunden sparade således in ytterligare ca 40 minuter per dag. Total besparing för kunden blev nästan en timma per arbetsdag!

 • +Det tar 2 minuter istället för 2 timmar

  Från många filer och många blad skulle många olika siffror sammanställas. I samband med kurs gick vi igenom Excels många olika funktioner för att sammanställa värden och fann den som fungerade för kundens värden bäst – i deras fall Konsolidering. Istället för att lägga timmar på sammanställning lägger kunden nu ner 2 minuter på arbetet. Dessutom blir det aldrig risk för felberäkningar som det lätt blev med tidigare manuella beräkningar!

 • +Sparar på miljön och på frustrationen

  Kunden mottog många olika Excel-filer externt och stötte ofta på problem med att utskrifterna inte blev bra, enstaka rader och kolumner ville gärna hamna på egna sidor. I samband med vår grundkurs i Excel gick vi såklart igenom utskriftsalternativ och visade kunden det enda extra klicket som behövdes för att problemet inte skulle uppstå igen. Besparingen på både miljön och den minskade frustrationen vägde nog t.om tyngre än den insparade tiden.