Referensprojekt Outlook

Det är många som inte känner till vilka möjligheter som finns för att anpassa även Outlook. Visste du att du kan:

  • Anpassa alla flikar, så att de innehåller de knappar du behöver?
  • Lägga till nya knappar på flikarna, t.ex knappar till websidor eller interna mallar? 
  • Skapa makron som snabbt genererar specifika bokningar i din kalender (se exemplet nedan)
  • Skapa anpassade layouter på samtliga fönster, så att de innehåller de delar du behöver

Referens:

Samtliga fyra punkter ovan blev aktuella i detta referensprojekt. Medarbetarna på organisationen hade Outlook som sitt främsta arbetsredskap. Vi anpassade hela deras Outlook-upplevelse. Samtliga ”Start”-flikar i samtliga fönster anpassades för att enbart innehålla de knappar man använda. Samtidigt lades ett antal specialknappar till för att snabbt kunna nå specifika platser på intranätet. Kalenderfönstret anpassades för att snabbt kunna nå ”Resurs”-delen då man ofta även bokade t.ex laptop/fika/anmälde besök hos vakten i samband med bokningen i Outlook.

ref_sysav_outlook