Our Blog / Här publicerar vi tips och trix relaterade till Office-paketet.

Vissa tjänster har fortfarande krav på mycket pappersarbete kopplat till epost. Det här tipset hjälper dig att skapa ett s.k script för Outlook så att bifogade filer (men inte mailet) skrivs ut automatiskt. Koppla sedan skriptet mot en regel så skrivs bifogade filer i mail som uppfyller ett visst kriterium (t.ex en viss avsändare) automatiskt ut direkt när de anländer till inkorgen. Perfekt för dig som tar emot olika former av rapporter som ska dokumenteras!

 1. Klicka på fliken Utvecklare och därefter på knappen ”Visual Basic”.
  (Om du saknar ”Utvecklare”-fliken, högerklicka på valfri flik och välj ”Anpassa menyfliken”. Klicka sedan i rutan ”Utvecklare” i den högra delen av fönstret.)
  140819O1a
 2. Visual Basics startar. Dubbelklicka på ”ThisOutlookSession”-ikonen på vänster sida
  (Om du inte ser ”ThisOutlookSession”-ikone, dubbelklicka på ”Microsoft Outlook-objekt” först.)
  140819O1b
 3. Klistra in följande text i det stora, vita fönstret till höger:Sub LSPrint(Item As Outlook.MailItem)
  On Error GoTo OError
  ’ser Temp
  Dim oFS As FileSystemObject
  Dim sTempFolder As String
  Set oFS = New FileSystemObject
  ’Temporary Folder Path
  sTempFolder = oFS.GetSpecialFolder(TemporaryFolder)’skapar en speciel tempmapp
  cTmpFld = sTempFolder & ”\OETMP” & Format(Now, ”yyyymmddhhmmss”)
  MkDir (cTmpFld)

  ’spara och skriv ut
  Dim oAtt As Attachment
  For Each oAtt In Item.Attachments
  FileName = oAtt.FileName
  FullFile = cTmpFld & ”\” & FileName

  ’sparar bilagan
  oAtt.SaveAsFile (FullFile)

  ’skriver ut bilagan
  Set objShell = CreateObject(”Shell.Application”)
  Set objFolder = objShell.NameSpace(0)
  Set objFolderItem = objFolder.ParseName(FullFile)
  objFolderItem.InvokeVerbEx (”print”)

  Next oAtt

  ’Rensar
  If Not oFS Is Nothing Then Set oFS = Nothing
  If Not objFolder Is Nothing Then Set objFolder = Nothing
  If Not objFolderItem Is Nothing Then Set objFolderItem = Nothing
  If Not objShell Is Nothing Then Set objShell = Nothing

  OError:
  If Err <> 0 Then
  MsgBox Err.Number & ” – ” & Err.Description
  Err.Clear
  End If
  Exit Sub

  End Sub

 4. Gå nu till menyn “Verktyg” (längst upp, strax till höger om mitten) och välj “Referenser”.
  140819Oa
 5. Scrolla ner och aktivera (klicka i) ”Microsoft Scripting Runtime”. Klicka OK.
  140819Ob
 6. Klicka på “Spara” i övre vänstra hörnet för att spara dina ändringar i Visual Basics. Du kan nu stänga Visal Basics (krysset uppe till höger)
  140819Oc
 7. Skapa en regel på vanligt vis i Outlook och välj “Kör ett script” som händelse. (Om du är osäker på hur du skapar en regel, klicka här.)
 8. KLART!

So, what do you think ?